Leden

Coöperaties Vlaanderen

Beauvent cvba, hernieuwbare energie en rationeel energiegebruik in de Westhoek, West-Vlaanderen
BronsGroen cvba-so, hernieuwbare energie en rationeel energiegebruik in Limburg
Core cvba-so, studentencoöperatie Leuven, Vlaams-Brabant
EnerGent cvba, hernieuwbare energie en rationeel energiegebruik in Gent en Oost-Vlaanderen
Ecopower cvba, hernieuwbare energie in Vlaanderen
Volterra cvba, hernieuwbare energie en rationeel energiegebruik in het Meetjesland, Oost-Vlaanderen
ZuidtrAnt cvba-so, hernieuwbare energie en rationeel energiegebruik in de zuidrand van Antwerpen 
Pajopower cvba-so, hernieuwbare energie en rationeel energiegebruik in het Pajottenland, Vlaams-Brabant