Alliantie van burgerenergiecoöperaties wil Elicio overnemen

13/12/2019

PERSMEDEDELING IN BIJLAGE, meer info onder de perscontacten of op : https://www.energies-cooperatives.be/nl/persmededeling-13-12-2019/ 

Perscontacten:

  • Wallonie/Bruxelles : Fabrice Collignon 0486.67.44.72 – Fabienne Marchal 0478.66.25.74 - Sybille Mertens 0473.50.53.11
  • Vlaanderen/Brussel : Dirk Vansintjan 0032486392212

Als u van mening bent dat Elicio inderdaad in handen van de burgers zou moeten zijn, steun ons dan door het volgende verzoekschrift online te ondertekenen:

http://www.cooperatieve-energie.be
 

OPROEP : Alliantie van burgerenergiecoöperaties wil Elicio overnemen

Luik – De schimmige saga rond de verkoop van Elicio voor twee euro heeft al veel inkt doen vloeien en heeft de publieke opinie in Wallonië, maar ook in de rest van het land gechoqueerd.  Over het algemeen zijn de spelers op de energiemarkt in België niet meer lokaal, maar multinationals waar de beslissingscentra niet meer in eigen land liggen en waar de winsten veel te weinig naar de lokale economie terugvloeien.

Ook in Nederland kent men dat fenomeen: 44 Nederlandse gemeenten verkochten onlangs de publieke producent en leverancier van groene energie, Eneco, aan Mitsubishi, een Japans concern.

Om dergelijk scenario te vermijden, stellen de burgerenergiecoöperaties voor dat zij de controle over Elicio overnemen en de referentieaandeelhouder worden.

Dat lijkt essentieel voor:

  • het transparante beheer van de onderneming,
  • het in handen houden van onze hernieuwbare en duurzame energie,
  • het beletten dat de meerwaarden ontsnappen aan de lokale spelers omdat dit hun mogelijkheid om actie te ondernemen in het algemeen belang beperkt, … 

maar ook en vooral:

  • om de economie in alle regio’s van ons land te versterken door het ontwikkelen van lokale windprojecten in burgerhand.

Om dit te doen creëren verschillende Belgische burgerenergiecoöperaties, met de steun van de REScoop federaties, en enkele Luikse spelers “Coöperatieve Energie Coopérative”, een alliantie die de burgers zal oproepen om te investeren.

« Coöperatieve Energie Coopérative » presenteert zich als kandidaat koper van Elicio en vraagt toegang tot alle informatie met betrekking tot de activa van de onderneming (dataroom) om een bod te kunnen voorbereiden.

Ter herinnering:

Elicio is een producent van hernieuwbare energie die voor 100% een dochteronderneming is van Nethys. Elicio heeft onshore windparken (sommige in Wallonië, maar vooral in Vlaanderen, Frankrijk en Servië) en offshore windparken voor de Belgische kust ontwikkeld die tegen 2020 de elektriciteitsbehoeften van 500.000 huishoudens zullen dekken.

Ter ondersteuning van de investeringen door burgers steunt “Coöperatieve Energie Coopérative” op het Europese REScoop-netwerk en het coöperatieve"MECISE"-fonds dat is opgericht om projecten op het gebied van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie op Europese schaal te financieren. MECISE zal de operatie financieel ondersteunen, want het is duidelijk dat Elicio veel meer dan twee euro waard is.

 

Als u van mening bent dat Elicio inderdaad in handen van de burgers zou moeten zijn, steun ons dan door het volgende verzoekschrift online te ondertekenen:

http://www.cooperatieve-energie.be
http://www.energies-cooperatives.be

 

Perscontacten:

Wallonie/Bruxelles : Fabrice Collignon 0486.67.44.72 – Fabienne Marchal 0478.66.25.74 - Sybille Mertens 0473.50.53.11

Vlaanderen/Brussel : Dirk Vansintjan 0032486392212