Onderzoek: tegen 2050 kunnen burgers 45% van de groene stroom zelf produceren

26/09/2016

Een onderzoek van commissioned environmental research institute CE Delft plaatst de burgers in Europa in de kern van de energietransitie. Door als prosument te investeren in hernieuwbare elektriciteitsproductie, kunnen ze tegen 2050 in 45% van de Europese stroomvraag voorzien. Het rapport toont ook het potentieel van de verschillende types van 'energieburgers'. Leden van energiecoöperaties zouden 37% bijdragen terwijl kleine bedrijven kunnen instaan voor 39%,  huishoudens voor  23% en publiek initiatief voor 1%. Het rapport tekent ook uit hoe 7 op 10 Europeanen een rol kunnen spelen in de afstemming op de stroomvraag via opslag. Dit zou pieken in de stroomvraag significant verminderen en een propere en betaalbare back-up verzekeren.

Het grote potentieel wijst erop dat je 'de energieburger' moet betrekken bij de transitie naar een duurzame energievoorziening .  Anders lopen we het gevaar investeringen in hernieuwbare energie, efficiëntie en afstemming op de stroomvraag mis te lopen en grijpen we naast de voordelen van meer flexibiliteit. Energietransitie krijgt bovendien weinig publieke steun van burgers die er zich niet betrokken bij voelen.

Het onderzoek kwam er in opdracht van REScoop.EU, Greenpeace, Friends of The Earth en EREF, European Renewable Energies Federation

De belangrijkste vaststellingen

Het volledig rapport