RESCOOP Vlaanderen werft aan : project ingenieur

07/06/2019

REScoop Vlaanderen werft aan – voor onmiddellijke indiensttreding - een project ingenieur

kandidatuur voor 20/7/2019 via : myriam.wouters@rescoopv.be

REScoop.Vlaanderen vzw is de Vlaamse federatie van verenigingen en coöperaties van burgers voor hernieuwbare energie. Momenteel telt onze vzw een 17 tal leden, verspreid over heel Vlaanderen. Onze vzw is partner in het Europese Interreg project RHEDCOOP (Vlaanderen-Nederland). Vijf van onze lidcoöperaties zullen in het kader van dit RHEDCOOP- project (tot 4/2021) een aantal demoprojecten rond hernieuwbare energie en energie-efficiëntie uitvoeren in hun regio.

Met deze demoprojecten willen we coöperatieve ESCO modellen ontwikkelen die de energietransitie in een stroomversnelling moet brengen.  Om deze demoprojecten verder uit te werken, is REScoop Vlaanderen op zoek naar een tweede voltijds of 4/5de personeelslid.  Je werkt hiervoor nauw samen met de projectverantwoordelijke van RHEDCOOP binnen REScoop Vlaanderen vzw.  Op termijn zal het takenpakket evolueren naar bredere dienstverlening voor alle leden van deze jonge federatie.

Meer info over takenpaket, aanbod en verloop solicitatieprocedure, zie deze pdf bijlage