Webinar 15/06: Local wind day - coöperatieve wind als motor voor lokale energietransitie

07/06/2018

Bekijk hier het webinar 

Ter gelegenheid van ‘global wind day’ op 15/06 geven we aandacht aan de positieve impact van coöperatieve windenergie voor de lokale gemeenschap.REScoopv organiseert in samenwerking met Futureproofed een webinar van 11:30 tot 12:15.

Jan De Pauw, bestuurder van REScoop.Vlaanderen, legt uit hoe coöperatieve windenergie de motor kan zijn voor het realiseren van een lokale energietransitie samen met de bevolking. Ben Caussyn, omgevingsambtenaar van de stad Eeklo, vertelt wat de ervaringen zijn met coöperatieve windenergie sinds 1999 en welke impact dit heeft voor de klimaatplannen van de stad Eeklo.

Enerzijds ondertekenen steeds meer steden en gemeenten de burgemeesterconvenant en stellen klimaatplannen op om tegen 2030 tot 40% minder CO2 uit te stoten op hun grondgebied. Huishoudens en bedrijven blijken daarbij vaak de grootste uitstoters te zijn. Om die klimaatplannen te kunnen realiseren zal iedereen zijn/haar steentje moeten bijdragen.

Anderzijds ontstaan er steeds meer burgerinitiatieven die iets concreet willen doen rond hun energiegebruik : samen energie besparen en samen een deel van de omgevingsenergie oogsten voor eigen gebruik. Naast de lokale hernieuwbare energiebronnen zon en wind zijn dergelijke burgerinitiatieven een geschenk uit de hemel voor steden en gemeenten die werk willen maken van klimaatplannen.

Een aanrader voor gemeentebesturen, omgevings- en duurzaamheidsambtenaren, bestuurders van burgercoöperaties, leden en sympathisanten van burgerinitiatieven.