Winddag 2017

Lokale participatie bevordert het maatschappelijk draagvlak voor windenergie

In Wallonië moeten volgens het Cadre de Référence
windontwikkelaars 24,99% van het kapitaal openstellen
voor de gemeenten en 24,99% voor de burgers.
Lees meer

De Provincie Oost-Vlaanderen voorziet minstens 20% rechtstreekse participatie
in windturbineprojecten en een bijdrage van de ontwikkelaars in een lokaal fonds
dat ten goede moet komen aan de omgeving van de windturbines.
Meer over Oost-Vlaanderen Energielandschap

In de concentratiezone windturbines Eeklo - Maldegem - Kaprijke
streven ze naar 50% participatie door burgers en overheid.
Lees hier de visietekst

REScoops: draagvlak voor hernieuwbare energie
door burgers te betrekken bij de energietransitie.

Coöperatie: Energie in eigen handen - filmpje

Over energietransitie en democratie - filmpje

Windrecht voor de burgers - perstekst