In Laarne schijnt de zon en waait de wind voor iedereen

05/07/2017

Laarne is de rapste gemeente die invulling geeft aan onze oproep om de omgevingsenergie deels te reserveren voor de lokale gemeenschap.

In een gemeenteraadsbesluit leggen ze vast dat wind en zon gemeengoed zijn, lokale natuurlijke rijkdommen die voor iedereen toegankelijk moeten zijn.
Voortaan moet 50% van hernieuwbare energieprojecten gerealiseerd worden via rechtstreekse participatie. Zo krijgen burgerinitiatieven volop de kans om met het burgemeesterconvenant aan de slag te gaan. Laarne voorziet ook ‘kwalitatieve’ selectiecriteria zoals het percentage burgerparticipatie bij aanbestedingen op openbare gebouwen en gronden.  
Lees hier het gemeenteraadsbesluit , dat als voorbeeld kan dienen voor alle gemeenten die werk willen maken van het burgemeesterconvenant.
 
Ter gelegenheid van de global wind day zond RESCoop.Vlaanderen een ‘windbrief’ naar de ‘bewindvoerders’ van alle steden en gemeenten in Vlaanderen, met de vraag om een gelijkaardig initiatief te nemen als de stad Eeklo in 2014. Geplaagd door de windrush van projectontwikkelaars reserveerde Eeklo toen als eerste Vlaamse gemeente 50% van de  wind voor de lokale gemeenschap. Maart 2014 Lokale overheden eisen meer windwinst voor inwoners
De provincie Oost-Vlaanderen ging mee door via een provincieraadsbesluit minstens 20% rechtstreekse burgerparticipatie vast te leggen. Energielandschap Windparticipatie.
Lees meer over de Winddag en het Windrecht voor burgers.