Over REScoop Vlaanderen

REScoop.Vlaanderen is de Vlaamse federatie van verenigingen en coöperaties van burgers voor hernieuwbare energie.

Een REScoop (Renewable Energy Sources cooperative) is een burgerinitiatief dat de omgevingsenergie (zon-wind-water-biomassa-aardwarmte) wil oogsten voor eigen gebruik, gebaseerd op het rechtstreeks participatiemodel en de internationale coöperatieve principes. Als coöperant heb je een dubbele relatie met je REScoop : als aandeelhouder van de coöperatie en als gebruiker van de geproduceerde goederen en diensten. REScoops zijn waardegedreven in plaats van winstgedreven, de gebruikersmeerwaarde primeert boven de aandeelhoudersmeerwaarde. Mede-eigenaarschap, democratische controle en dienstverlening aan de coöperanten staan daarbij centraal.

7 ica-principes rescoop vlaanderen

principes rescoop vlaanderen

​​