Lancering “Burgerwind op zee”

20/06/2021

Dit weekend vond in Oostende de lancering van burgerinitiatief  “Burgerwind op zee” plaats. Onder het goedkeurend oog van minister van de Noordzee Vincent van Quickenborne, minister van Energie Tinne Van der Straeten en burgemeester Bart Tommelein. De Belgische burgerenergiecoöperaties organiseren zich om rechtstreeks te participeren in de volgende concessies voor offshore windparken voor de Belgische kust.

Bekijk hier het videoverslag:

Zo zullen huishoudens enerzijds rechtstreeks toegang krijgen tot windstroom uit zee en zal anderzijds zal de meerwaarde uit zee via de deelnemende burgercoöperaties de lokale energietransitie op land versnellen. De federale overheid zal die mogelijkheid opnemen in de tender die in 2023 verwacht wordt en geeft daarmee invulling aan artikel 714 van het burgerlijk wetboek dat elke burger gelijk gebruiksrecht toekent voor commons zoals wind en zon en water. Daarmee voldoet de overheid ook aan de Europese directieven om de burger centraal te stellen in de energietransitie. REScoops (burgerenergiecooperaties naar ICA-model) voldoen aan beide Europese definities van energiegemeenschappen, dat hoeft niet te verwonderen want ze stonden er model voor.