Memorandum verkiezingen 2019

01/05/2019

MEMORANDUM REScoop.Vlaanderen

download hier het memorandum met de beleidsvoorstellen 2019 - "burgerenergiecoöperaties met Europese wind in de zeilen"

Samengevat:
Met dit memorandum willen we enkele maatregelen aanreiken die een sociaal rechtvaardige energietransitie volgens de Europese ‘Clean Energy Package for all Europeans’ zal versnellen en die de veerkracht en energie-autonomie van de lokale gemeenschap zal versterken:

Maatregelen overheid als opdrachtgever:

  1. Benut publieke en semipublieke gronden voor windprojecten via burgerenergiecoöperaties
  2. Benut publieke en semipublieke daken voor zonprojecten via burgerenergiecoöperaties
  3. Betrek burgerenergiecoöperaties bij tenders voor offshore windenergie

Maatregelen overheid als regulator:

  1. Vlaams decreet omgevingsenergie met tot 50% participatie via burgerenergiecoöperatie
  2. Specifieke banding factor voor collectief zonnedelen door lokale gemeenschap via burgerenergiecoöperaties