De warmste windturbine staat in Eeklo

23/11/23

Coöperatieve windturbine in Eeklo aan de Huysmanhoeve wint de Europese Social Innovation award 2023.

Powerup is een Europees sociaal project dat energie-armoede aan de bron wil aanpakken via rechtstreekse burgerparticipatie in hernieuwbare energieprojecten. De stad Eeklo pré-financiert ‘sociale aandelen’ op naam van mensen in kansarmoede, die daardoor toegang krijgen tot de dienstverlening van burgerenergie-coöperatie Ecopower inclusief burgerenergie aan kostprijs.
Momenteel loopt een testfase met 100 kansarme huishoudens. Wanneer de testfase goed verloopt is het de bedoeling om de Powerup-aanpak  uit te rollen over meerdere gemeenten en meerdere burgerenergie-coöperaties.

De enige belemmering is toegang tot de lokale hernieuwbare energiebronnen, zodat er voldoende energie kan geproduceerd worden om te delen aan kostprijs. Het verzoekschrift aan het Vlaams parlement  rond burgerenergie door REScoop, BBL en RESET Vlaanderen levert daarvoor een oplossing.