Coöperatief ondernemen met hernieuwbare energie

Coöperatief ondernemen met hernieuwbare energie. Kansen voor het Vlaamse transitiebeleid

Het studiewerk 'Coöperatief ondernemen met hernieuwbare energie. Kansen voor het Vlaamse transitiebeleid' is gegroeid vanuit een aantal nota's die de actuele knelpunten bij de ontwikkeling van hernieuwbare energie in Vlaanderen behandelden. Het bestaat uit 9 hoofdstukken die worden samengevat in wat men het 'coöperatief paspoort' van REScoops zou kunnen noemen. Deze documenten werden gebruikt bij de opmaak van het memorandum van REScoop.be voor de Vlaamse en federale verkiezingen van 05/2014.

Hieronder vindt u dus de documenten die de visie van REScoopv.be onderbouwen. We vertrekken vanuit een brede analyse over de oorzaken van de sociaal, economische en ecologische crises. Deze crises zijn onlosmakelijk verbonden met het energievraagstuk. Er wordt gewezen op de hoogdringendheid van de energietransitie en de gemiste kansen in het huidige beleid om burgers nauwer te betrekken in dit proces. We zoomen daarbij dieper in op de ontwikkeling van windenergie in Vlaanderen. Dit werkstuk is nooit helemaal af. Er kunnen nieuwe hoofdstukken toegevoegd worden. De teksten kunnen met de tijd geactualiseerd worden.

Samenvatting
Presentatie

De Volledige versie, januari 2014
Coöperatief ondernemen met hernieuwbare energie. Kansen voor het Vlaamse transitiebeleid.

 

Coöperatief ondernemen met Windenergie. Waarom Vlaanderen nood heeft aan een winddecreet.

In Oikos, tijdschrift voor sociaal ecologische verandering, nr 70, september 2014, verscheen het artikel "Coöperatief ondernemen met Windenergie. Waarom Vlaanderen nood heeft aan een winddecreet." Dit artikel past in een reeks bijdragen over politisering.

"Onze samenleving heeft immers terug nood aan het politieke – niet alleen de politiek", stelt Dirk Holemans, hoofdredacteur van Oikos. "Er is nood aan emancipatorische maatschappijvisies en -projecten, die toekomstgericht zorgen voor meer ecologische duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid in onze wereld, daarbij niet gehinderd door wat vandaag als 'haalbaar' geldt." REScoop.be is een mooi voorbeeld over hoe burgers zich organiseren om werk te maken van de energietransitie. De overgang naar decentrale energieproductie is immers niet alleen een technologisch proces, maar moet/kan tot maatshcappelijke verandering: een democratische uitbating van onze eigen hernieuwbare energiebronnen. Daarom moeten Rescoops voldoende ruimte krijgen om te groeien. Daarover gaat deze bijdrage.

Geïnteresseerden kunnen een gratis proefnummer bestellen bij info@oikos.be.

 

De revival van de coöperatie (9) Hernieuwbare-energie-coöperaties: kansen en uitdagingen.

Sampol, Samenleving en politiek, een maandblad dat een kritische blik werpt op maatschappelijke en politieke problemen, weidde in maart 2013 een editie aan coöperatief ondernemen. "De hernieuwde kracht van coöperaties is opmerkelijk. Waar je tien jaar geleden nog werd weggehoond als je sprak over coöperaties als het model voor de toekomst, heten ze een decennium – en een aantal crises – later het nieuwe antwoord op ons falend maatschappijmodel. Coöperaties zijn het geschikte middel om opnieuw greep te krijgen op de economie. Ze herrijzen uit een gezamenlijke nood omdat noch de markt, noch de overheid pasklare oplossingen lijken aan te reiken." Stelt Wim Vermeersch, hoofdredacteur van Sampol. Energiecoöperaties kunnen een antwoord bieden op de falende energiemarkt. Maar er bestaat gevaar voor recuperatie. Dat wordt verduidelijkt in het artikel "De revival van de coöperatie (9) Hernieuwbare-energie-coöperaties: kansen en uitdagingen."