Standpunten

ENERGIEGEMEENSCHAPPEN - Omzetting van de EU-richtlijnen

In het Europese Clean Energy Package, dat de regelgeving inzake energie voor het komende decennium (2020-2030) uitzet, worden de burgers centraal gesteld. Niet alleen individueel maar ook collectief, verenigd in een zogenaamde Energiegemeenschap. De concepten Citizens Energy Communities en Renewable Energy Communities uit de richtlijnen Electricity Market Design en Renewable Energy Directive zijn door de Europese commissie expliciet bedoeld om burgers rechtsreeks te laten participeren in de energietransitie. In deze standpuntennota vermeldt REScoop Vlaanderen hoe ze de omzetting van deze concepten in het Vlaamse beleid ziet.

Lees meer in deze standpuntennota 

 

Onze distributienetten in de etalage.

Een Chinees staatsbedrijf maakt kans om aandeelhouder te worden van onze distributienetten. Dat is het laatste nieuws dat we lazen over de lopende fusieoperatie bij Eandis. De netbeheerder is immers op zoek naar bijkomend eigen vermogen, ongeveer 700 miljoen euro. De gemeenten zitten te krap bij kas om het geld zelf op tafel te leggen. En dus heeft het beleid ervoor gekozen om een buitenlandse investeerder aan te trekken, die winst kan maken op onze elektriciteit- en gasdistributie.

Lees meer ...

Zeven punten van kritiek op de conventie van de regering met Engie-Electrabel mbt uitstel kernuitstap

De nucleaire eenheden waren eertijds voorzien voor een levensduur van 30 jaar. Daardoor werden ze ook op een periode van 20 jaar afgeschreven (nog in de captieve markt via tariefafspraken). Eens afgeschreven genereren deze centrales (binnen een vrije markt omgeving) een nucleaire rente voor de uitbater. De wet op de kernuitstap (2003) voorziet in de sluiting van alle kerncentrales na een levensduur van 40 jaar. Hiervan kan afgeweken worden onder de voorwaarde dat de bevoorradingszekerheid in het gevaar dreigt te komen.

Lees meer ...

De implosie van de Belgische kernenergiesector door Mo

Eind augustus 2014 verscheen in MO het artikel van Luc Barbé 'de implosie van de Belgische kernenergiesector'. De kernuitstap moet hand in hand moeten gaan met een proactief beleid van energietransitie. Daar knelt het schoentje. "De energierevolutie impliceert immers een grote verschuiving van macht en geld van enkele grote energiespelers naar vele tienduizenden kleine actoren. Met als gevolg: al jaren een hevige strijd die de transitie bemoeilijkt en vertraagt." Het is moeilijk te voorspellen hoe de energiesector de komende jaren zal evolueren, maar Luc houdt alvast een pleidooi voor veel meer burgerparticipatie: "De uitkomst zal zeker ook afhangen van de vraag of mensen zich als burger of als consument zullen opstellen. De eenzijdige benadering van mensen als consument door sommige linkse partijen in Europa lijkt me in dit verband heel jammer. De energietransitie heeft op de eerste plaats nood aan miljoenen wakkere burgers, aan mensen die actor worden in de energiesector in plaats van gewoon als consument binnen de huidige contouren van de energiesector te functioneren."

Het hele artikel kunt u hier lezen.

Standpunt - Over Draagvlak en Participatie
Tribune REScoop 2014-06-24