RHEDCOOP

 

RHEDCOOP staat voor ‘Renovatie en Hernieuwbare EnergieDiensten via COOPeraties’. Het Interreg-project, wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de provincies Antwerpen,  Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Limburg en Noord-Brabant. Het project Rhedcoop verenigt twaalf partners uit Vlaanderen en Nederland (zie onderaan).

Samen streven ze ernaar om de energierenovatie van openbare gebouwen en woningen in een stroomversnelling te brengen en het aandeel lokaal opgewekte hernieuwbare energie te verhogen.

RHEDCOOP ontwikkelt nieuwe modellen waarbij burgercoöperaties voor hernieuwbare energie mee aan het roer staan. Om de energiecoöperaties een professionele werking te helpen uitbouwen, mikt het project ook op de creatie van de nodige rendabiliteit.

 

Samenwerking: de sleutel voor succes

Voor een succesvol RHEDCOOP, is intensieve samenwerking tussen energiecoöperaties, eigenaars, middenveldorganisaties, kennisinstellingen, bedrijven en overheden vereist. Door deze brede aanpak komt een volledige menukaart van maatregelen tot stand die impact hebben op woning- én op buurtniveau, zowel voor als achter de meter.

Bovenop de technologische ontwikkelingen om een gebouw energie-efficiënter te maken, is het van groot belang om ook gewoontes en gedrag bij te sturen. Daarom schenkt RHEDCOOP veel aandacht aan het sensibiliseren van bewoners en gebruikers om energie-efficiënter te handelen.

Onder de koepel van REScoop Vlaanderen nemen vijf Vlaamse energiecoöperaties deel aan het project: Bronsgroen, Energent, Pajopower, Volterra en ZuidtrAnt. Met ondersteuning van REScoop Vlaanderen zullen zij elk een lokaal demonstratieproject uitvoeren in samenwerking met lokale partners en overheden.  Daarnaast volgt REScoop Vlaanderen ook een democase op onder leiding van Provincie West Vlaanderen (i.s.m. Beauvent)

REScoop vlaanderen lid “Ecopower” vervult de rol van kennispartner binnen RHEDCOOP. Vanuit hun ervaring met hernieuwbare-energieprojecten, energie-efficiëntie en coöperatieve businessmodellen, biedt Ecopower ondersteuning aan de andere partners. Daarnaast werkt Ecopower ook mee aan een demonstratieproject, waarbij een coöperatief model wordt uitgewerkt om een veertigtal private woningen in Leuven energiezuiniger te maken.

 

Partners

De provincie Vlaams-Brabant is projectverantwoordelijke voor RHEDCOOP. De overige partners in Vlaanderen zijn de provincie Oost-Vlaanderen, de provincie West-Vlaanderen, Minder = Meer, REScoop Vlaanderen, DuBoLimburg, Kamp C en Ecopower. Nederlandse partners zijn gemeente Borsele, gemeente Tilburg, Stichting Natuur en Milieu -federatie Limburg, en de Nederlandse energiecoöperatie Udenhout.

Het project liep aanvankelijk tot april 2021 maar werd verlengd tot eind december 2021.